Калкулатор
Калкулатори
Данъчен калкулатор за автомобили
Данък МПС. Калкулаторът е валиден за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т. Изчисленията се извършват съгласно измененията на ЗМДТ от 01.01.2019г.
Моля, въведете необходимите данни за данък след 2019г.
Мощност на автомобила:
Адрес на собственика (община):
Възраст на автомобила:
Екологична категория:

Данък МПС

Съгласно чл. 52 (1) от Закона за местните данъци и такси, с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.

В чл.55 на същия закон е уточнено, че За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен.

Имущественият компонент се определя в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила.

Още калкулатори от Calculator.bg