Калкулатор

Нотариални такси данъци при покупка на имот

Калкулаторът изчислява нотариалната такса при покупка на недвижим имот, общинския данък за придобиване на имущество по възмезден начин и таксата за вписване на имота.

Моля, въведете необходимите данни
къде се намира имота (община):
стойност на сделката (или данъчна оценка): лева

Указания

След попълването на входните данни в калкулатора и натискане на бутона „Пресметни” ще се визуализира резултат, който показва общия размер на дължимите такси и данъци.

При натискане на бутона “Подробности” ще видите: точния размер на общинския данък, таксата за вписване, нотариалната такса и дължимия данък добавена стойност върху нотариалната такса.

Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

Реклама

Допълнителен калкулатор

КЪМ ОСНОВНИЯ КАЛКУЛАТОР
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-