Svejo.net Termo.bg Kulinaria.bg Bulevard.bg Mobility.bg Hardwarebg.com Calculator.bg

Калкулатор

Калкулатор - сметка за електричество

Калкулаторът е предназначен за изчисляване на прогнозна консумация на електрическа енергия във вашия дом (изчисленията се извършват по тарифа за битови абонати). Ако не знаете старите показания на електромера, оставете съответни полета с нулева стойност, а в полетата за новите показания въведете обичайната за вашето семейство месечна консумация. Изчисленията се извършват по цени утвърдени от КЕВР с Решение №Ц-11 от 01.07.2018г

Моля, въведете необходимите данни
Компания:
Показания на електромера
Тарифа Старо Ново
Дневна: кВтч.  кВтч.
Нощна: кВтч.  кВтч.

Указания

След попълването на входните данни в калкулатора и натискане на бутона „Пресметни” ще се визуализира резултат, който показва размера на вашата сметка. При натискане на "Подробности" ще видите разбивка по елементите, които формират цената: такса за достъп до мрежа; пренос на енергия; дневна консумация; нощна консумация и такса за зелена енергия.

Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

Свържете се с нас Facebook Twitter
 

Xenium е независима дигитална медийна компания, основана през 2007 година. Чрез сайтовете си достигаме до над 2 800 000 уникални потребители месечно в България. Стремим се да отговорим на нуждите на хората да се информират и забавляват, да споделят и общуват, предоставяйки им високостойностно съдържание и услуги.

Медии
 
За реклама За нас http://xenium.bg
Copyright © 2013 Ксениум ООД. Всички права запазени.