Калкулатор

Калкулатор - проценти

Калкулаторът изчислява процент от дадено число, изчислява число по даден процент от него и как се изразяват две числа като процент на едното от другото.

Изберете какво ще изчислявате и въведете стойности в останалите две полета
процент начално число крайно число
% от =

Изчисленията на калкулатора се извършват по формулата (P/100)*A=B
- P е числото на процента
- А е началното число или основата от която се изчислява процента
- Β е крайния резултат.

С калкулатора може да се изчислява всяка една от тези три величини:
Β=? (колко са P% от числото А)
A=? (P% от кое число = B)
P=? (колко процента от основата А е равно на В)

Указания:

  • 1. Изберете какво точно искате да пресметнете: крайното число, началното число (основата) или процента. За целта изберете съответната отметка над клетката с параметъра който ще изчислявате. След избора в същото поле ще се появи знак “?“
  • 2. Въведете стойности в останалите две полета (тези без знак “?“)

Примери:
1. Колко са 25% от 160?
Избираме третия бутон – „крайно число“. В клетка „процент“ въвеждаме 25, а в клетка „начално число“ въвеждаме 160. След натискане на „пресметни“, калкулаторът ще даде следните резултати:

Резултат: 40
25% от 160 = 40

2. 15% от кое число = 30?
Избираме средния бутон – „начално число“. В първата клетка въвеждаме 15, а в клетка „крайно число“ - 30.
Резултат: 200
15% от 200 = 30

3. Колко процента от 160 са равни на числото 20
Избираме първия бутон – „процент“. В клетка „начално число“ се въвежда 160, а в „крайно число“ 20.
Резултат: 12,5%
12,5% от 160 = 20

Свързан калкулатор

Изменение в проценти - калкулатор

Изчислява проценти и процентни изменeния: увеличение или намаление, ръст или спад, надценка или отстъпка и др.
Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

Реклама

Допълнителен калкулатор

КЪМ ОСНОВНИЯ КАЛКУЛАТОР
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-