Калкулатор

Частично погасяване на кредит

Калкулатор за частично, предсрочно погасяване на кредит. Планирате ли да намалите броя на оставащите вноски или размера на вноската? Калкулаторът ще изчисли параметрите на кредита преди и след частичното погасяване.

Моля, въведете необходимите данни
Параметри на кредита
остатък по главницата: лв
остатъчен срок в месеци:
текуща месечна вноска:
ИЛИ
годишен лихвен %:
лв
%
Параметри за частично погасяване
частично погасяване: лв
искам да намаля

Указания

Предсрочното, частично погасяване на кредит представлява еднократно плащане, което изцяло отива за редуциране на оставащата главница. Тази операция има смисъл в два случая:
- ако искаме да се намали месечната вноска, като в същото време запазим срока на кредита.
- ако целта е да се намали срока на кредита, т.е. броя на оставащите вноски и кредитът да се изплати по-бързо.

Предсрочното погасяване индиректно влияе на общия размер на изплатените лихви по кредита, като те намаляват и при двата сценария.

Преди да използвате калкулатора вижте в мобилното приложение на банката или попитайте в офиса какви са точните параметри които се необходими за изчисленията:
- точния размер на остатъчната главница.
- брой оставащи месеци (или брой оставащи вноски) до пълното изплащане на кредита
- текуща годишна лихва в проценти ИЛИ точен размер на месечната ви вноска.

Ако използвате размер на месечната вноска трябва да се уверите, че това е вноската само за кредита и не съдържа други плащания. Т.е. в нея не са включени плащания по задължителни застраховки, банкови комисиони и такси за други банкови продукти.

След като попълните полетата на калкулатора, той ще изчисли всички параметри на кредита преди и след частичното предсрочно погасяване, както и ефекта от тази операция.

И накрая, преди да предприемете реални стъпки за предсрочно частично погасяване вижте още веднъж договора който сте подписали с банката. При тази процедура повечето банки разрешават и двата способа - както намаляването на срока, така и намаляването на вноската. Възможно е обаче в договора да е предвиден един от двата варианта, а другият да се третира като предоговаряне на кредит. В такъв случай банката може да изиска допълнителна такса за предоговаряне.

Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

Реклама

Допълнителен калкулатор

КЪМ ОСНОВНИЯ КАЛКУЛАТОР
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-