Калкулатор

Калкулатор заплата

Калкулатор заплата бруто-нето. Калкулаторът изчислява нетна работна заплата, която ще получите след удържане на всички данъци и осигуровки. Минималната работна заплата за 2024г. при 8 часов работен ден е 933 лева, но калкулаторът изчислява и по-малки суми, които могат да се договорят за непълен работен ден.

Моля, въведете необходимите данни
бруто заплата: лева
дата на раждане:

Калкулатор работна заплата
Указания

Въведете брутна заплата, с включени всички допълнителни суми - за прослужено време, за нощен и извънреден труд и т.н.

След попълване на входните данни в калкулатора и натискане на бутона „Пресметни” ще се визуализира резултат, показващ:

  • нетна заплата: ХХХ лева - чистата сума, която ще получите след всички удръжки;
  • осигурителен доход: ХХХ лева, върху който се изчисляват осигурителните вноски;
  • облагаем доход: ХХХ лева, върху който се начислява данък общ доход;
  • общо удръжки: ХХХ лева – сумата от всички осигурителни и данъчни вноски.

При натискане на бутона “Подробности” ще видите разбивка на видовете удръжки и точния им размер.

Свързан калкулатор

Калкулатор заплата нето-бруто

Заплата нето-бруто. Калкулаторът изчислява брутна заплата при известна чиста
Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

Реклама

Допълнителен калкулатор

КЪМ ОСНОВНИЯ КАЛКУЛАТОР
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-