Калкулатор

Осигурителен калкулатор

Осигуровки дължими от работодател и работник. Калкулаторът за осигуровки изчислява задължителните вноски за социално и здравно осигуряване и е съобразен с минималния осигурителен доход (минимален осигурителен праг) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2022 г.

Моля, въведете необходимите данни
Данни за работника/служителя
брутен месечен доход:
дата на раждане на служителя:
работи в условията на:
Данни за изчисляване на минималния осигурителен доход
основна икономическа дейност на фирмата:
 
квалификационна група професии, към които е причислена длъжността на служителя:
 
Данни за фонд "ТЗПБ"
Ставка за фонд трудова злополука и професионална болест %

Осигуровки

При попълване на всички необходими данни в полетата за изчисление и натискане на бутона "Изчисли" ще се визуализира резултат, показващ:

  • осигурителен доход: ХХХ лв., който може да бъде реален, минималeн или максимален в зависимост от стойността на въведената брутна заплата и приетите минимални и максимални осигурителни прагове
  • осигурителни вноски работодател: ХХХ лв.
  • осигурителни вноски работник: ХХХ лв.

При натискане на бутона "Подробности" ще видите какви видове вноски се удържат от работника и работодателя и техния размер.

Здравни осигуровки
Справка за здравноосигурителен статус може да направите от страницата на НАП: https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html

Социални осигуровки
Справка за социално осигуряване - актуално състояние може да направите от страницата на НОИ: https://socialsecurity.nssi.bg

Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

ПОДОБНИ КАЛКУЛАТОРИ

Реклама

Допълнителен калкулатор

КЪМ ОСНОВНИЯ КАЛКУЛАТОР
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-