Калкулатор

данъци - калкулатори

Изчисляване на данъци. Данък за автомобил, данък общ доход, местни данъци, лихви върху данъци

Данъчен калкулатор за автомобили

С помощта на калкулатора може да изчислите размера на общинския данък, който дължите за вашия лек автомобил. Калкулаторът е валиден и за товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т

Калкулатор заплата

Заплата бруто-нето. Изчислява чистата сума, която ще получите след удържане на всички данъци и осигуровки.

Нотариални такси и данъци при покупка на автомобил

Калкулаторът изчислява такси и данъци при покупка на автомобил

Нотариални такси данъци при покупка на имот

Калкулаторът изчислява данъците и таксите, които имат най-голяма тежест при покупка на недвижим имот: общинския данък за придобиване на имущество по възмезден начин, нотариалната такса и таксата за вписване на имота.

Калкулатор ДДС

Изчислява нетна стойност без ДДС при известна крайна сума с начислено ДДС и обратно - крайна сума с ДДС при известна нетна.

Калкулатор лихви

Законна лихва, лихви към НАП и НОИ
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-