Svejo.net Termo.bg Kulinaria.bg Bulevard.bg Mobility.bg Hardwarebg.com Calculator.bg

Калкулатор

Калкулатор лихви

Изчисляване на законна лихва, лихви към НАП и НОИ. Калкулатор за лихва върху данъци, такси и други държавни вземания. Изчисляване на лихва при неизпълнение на парично задължение по ЗЗД

Моля, въведете необходимите данни
дължима сума: лева
вид на задължението:
от дата: (дд.мм.гггг)
до дата: (дд.мм.гггг)

Лихви

Законна лихва
Определена е с Постановление № 100 от 29.05.2012 на МС
За задължения в левове - основният лихвен процент на Българската народна банка, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента (в сила от 01.07.2012г.)
За периоди до 01.07.2012 - основният лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. (Постановление № 72/08,04,1994г. на МС)

Лихви върху данъци, такси и други държавни вземания
Съгласно Закона за лихвите върху такси, данъци и други държавни вземания, същите се ссъбират със законната лихва.

Лихва за невнесени социални осигуровки
Лихвата по вземанията на НОИ и ДЗПО е регламентирана в Чл. 113. на КСО.

Лихва за невнесени здравни осигуровки
Дължимите здравноосигурителни вноски се събират със законната лихва за периода на закъснението (чл. 107 от Закона за здравното осигуряване).

Обезщетение при неизпълнение на парично задължение по ЗЗД
Регламентирано е в чл.86 от ЗЗД и е в размер на законната лихва от деня на забавата.

Изчисляване на лихвите
Законната лихва и лихвата по вземания на НОИ и ДЗПО се изчислява за всеки отделен ден, като дневният размер на лихвата е равен на 1/360 част от годишния размер.

Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

Реклама

Свържете се с нас Facebook Twitter
 

Xenium е независима дигитална медийна компания, основана през 2007 година. Чрез сайтовете си достигаме до над 2 800 000 уникални потребители месечно в България. Стремим се да отговорим на нуждите на хората да се информират и забавляват, да споделят и общуват, предоставяйки им високостойностно съдържание и услуги.

Медии
 
За реклама За нас http://xenium.bg
Copyright © 2013 Ксениум ООД. Всички права запазени.