Калкулатор

Инфлация за произволен период

Калкулаторът изчислява натрупаната инфлация за произволен период от началото на 1997 година до сега. Изчисленията се извършват и по двата индекса на НСИ - официалния индекс на потребителските цени в България (ИПЦ) и хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява сравнение с останалите страни от ЕС

Моля, въведете необходимите данни
Индекс:
Наблюдаван период:
Базов период:
ИПЦ - Индекс на потребителските цени
ХИПЦ - Хармонизиран индекс на потребителските цени
Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

ПОДОБНИ КАЛКУЛАТОРИ

Реклама

Допълнителен калкулатор

КЪМ ОСНОВНИЯ КАЛКУЛАТОР
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-