Svejo.net Termo.bg Kulinaria.bg Bulevard.bg Mobility.bg Hardwarebg.com Calculator.bg

Калкулатор

Калкулатор семеен бюджет

Калкулаторът помага да организирате по-добре вашия личен или семеен бюджет.

Моля, въведете необходимите данни
Доходи на домакинството за месец         за година
от работна заплата:
от пенсия:
от предприемачество:
от инвестиции:
от социални плащания:
от лично стопанство:
от продажба на собственост:
други:
Разходи на домакинството за месец         за година
Лично потребление. Храна и облекло Подробно
храна и напитки:
алкохол и тютюневи изделия:
облекло и обувки:
издръжка на децата:
други стоки и услуги:
джобни:
Жилище и поддържане на дома Подробно
наем / вноска по ипотечен кредит:
ел. Енергия:
разходи за отопление:
разходи за обзавеждане:
разходи за поддръжка на дома:
застраховка на имущество:
Здравеопазване и осигуряване Подробно
вноски за доброволно здравно осигуряване:
вноски за доброволно пенсионно осигуряване:
застраховка живот:
други разходи за здравеопазване:
Транспорт и съобщения Подробно
поддръжка на автомобил/и:
гориво и смазочни материали:
други транспортни разходи:
разходи за aвтомобилни застраховки:
разходи за телефон:
разходи за интернет:
други разходи за комуникация:
Свободно време и образование Подробно
разходи за спорт:
културни мероприятия:
годишен отпуск:
образование:
хоби:
Данъци и такси Подробно
данък сгради и такса смет:
данък за автомобил:
данък общ доход:
други:
Влогове и инвестиции Подробно
депозити/влогове:
инвестиции:
даден заем и изплатен дълг:
други разходи Подробно
разходи за домашно стопанство:
разнообразни стоки и услуги невключени другаде:
други разходи:

Указания

Попълвайте месечните си доходи/разходи в полето "за месец", а годишните направо в "за година". Калкулаторът автоматично ще попълни съответните празни полета.

След попълването на входните данни в калкулатора и натискане на бутона „Пресметни” ще се визуализира резултат, който показва:

  • Общо доходи - за месец и за година
  • Общо разходи - месец/година
  • Разлика (резерв) - месец/година

При натискане на бутон "Подробности" ще видите разбивка на вашите разходи по основни групи и какъв процент от вашия бюджет заема всяка група.

Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

Свържете се с нас Facebook Twitter
 

Xenium е независима дигитална медийна компания, основана през 2007 година. Чрез сайтовете си достигаме до над 2 800 000 уникални потребители месечно в България. Стремим се да отговорим на нуждите на хората да се информират и забавляват, да споделят и общуват, предоставяйки им високостойностно съдържание и услуги.

Медии
 
За реклама За нас http://xenium.bg
Copyright © 2013 Ксениум ООД. Всички права запазени.